ma 19 nov. Gratis / 12:00 uur- 17:00 uur

Museum van Bommel van Dam

Museum van de toekomst: tussen kunst en samenleving

Hoe kunnen musea een nieuwe maatschappelijke rol zoeken en vinden? Met het Circular Art Lab Limburg (CALL) heeft Museum van Bommel van Dam de start van het programma niet gezocht in de kunst, maar in de samenleving. Vier vraagstukken die ons allemaal aangaan – de grote duurzaamheidsopgaven van dit moment – zijn als oproep voorgelegd aan kunstenaars en ontwerpers. In samenwerking met partners uit de betrokken sectoren is stapsgewijs toegewerkt naar projecten met zowel artistieke als maatschappelijke relevantie.

Voor CALL heeft Museum van Bommel van Dam samengewerkt met maatschappelijke spelers als Gemeente Venlo, Waterschap Limburg, Enexis, HAS, Natuur en Milieufederatie Limburg, LLTB, Stichting het Limburgs Landschap, consumentenorganisaties en woningcorporaties. Zij zijn van start tot uitvoering betrokken en hebben gedurende het proces beoordeeld, geselecteerd, geadviseerd en hun netwerk of faciliteiten beschikbaar gesteld.

De kunstenaars en ontwerpers die aan CALL hebben deelgenomen, hebben sterke affiniteit met het werken in het publieke domein, op het grensvlak van disciplines en sectoren. Vanuit hun eigen expertise hebben ze beweging proberen te brengen in complexe situaties. Organisaties en inwoners zijn uitgedaagd anders te kijken en vooral ook anders te doen. Aan deze kunstpraktijk had het museum binnen zijn traditionele muren maar in beperkte mate een podium kunnen bieden.

Hoe blikken museum, maatschappelijke partners, kunstenaars en ontwerpers terug op CALL? En wat betekent dit voor de positie van het museum in de samenleving? Op maandag 19 november brengen we de opbrengst en de leerpunten van de gevolgde werkwijze graag samen met u in beeld, als tussenstap in ons doorlopende onderzoek naar het museum van de toekomst.

Het programma van de dag:

12.00 uur Inloop met lunch

13.00 uur Introductie

  • Ontwikkeling Museum van Bommel van Dam door Bernard Ellenbroek, waarnemend directeur
  • Introductie Circular Art Lab Limburg door Saskia van de Wiel, projectleider
  • Plaatsing in landelijke context door Carla Keijzer, senior media adviseur Museumvereniging

14.00 uur Bezoek in groepen aan één van de vier projecten die uit CALL zijn voortgekomen:

  • Thema Water: Impluvium, kunstenaarscollectief Observatorium
  • Thema Huisvesting: Imaginaire atlas van Venlo, Karin Bartels
  • Thema Landbouw: Parfum Varken, Cathalijne Smulders en Tanja Schell
  • Thema Energie: Verspeelplein, ontwerpcollectief Groen Grijs Geel

Discussie met kunstenaars/ontwerpers en samenwerkingspartners.

15.30 uur Plenaire nabespreking en discussie

16.40 uur Blik vooruit

  • tweegesprek met Marij Pollux, wethouder cultuur en Marleen Hartjes, bestuurslid Stichting Museum van Bommel van Dam

17.00 uur Borrel

Het symposium vindt plaats in Domani, Dominicanenplein 15, Venlo. Deelname aan het symposium is kosteloos. Graag aanmelden via call@vanbommelvandam.nl.