za 23 dec. 14,50 / Aanvang 20:00 uur

Kerstconcert Kamerkoor Cantate i.s.m. Hathor Trombonekwartet

Aan de vooravond van Kerst is het welhaast traditie dat het Venlose Kamerkoor Cantate u in de Kerststemming brengt met een mix van geestelijke en wereldlijke kerstmuziek. Onder leiding van Dion Ritten neemt Cantate u mee naar de essentie van Kerst.; vrede en vriendschap, warmte en samen genieten. Dit jaar werd gekozen om zang af te wisselen en aan te vullen met de prachtige klanken van het Zuid-limburgse Hathor Trombonekwartet; koperklank hoort immers ook bij Kerst!

De programma's van Cantate en Hathor omvatten zowel muziek van hedendaagse componisten, alsook werken uit de romantiek, de klassieke periode, de barok en de renaissance. Om deze muziek op een zo authentiek mogelijke manier te kunnen uitvoeren, speelt Hathor regelmatig op instrumenten zoals deze gebruikelijk waren in de betreffende periode, zoals bijvoorbeeld de baroktrombone.


Tickets via de Maaspoort Venlo. https://www.maaspoort.nl/progr...

Hathor Kamerkoor Cantate Groepsfoto 1